• Công ty TNHH ZHEJIANG TAIFU PUMP VIỆT NAM
  • MST: 0108235430
  • Khu Đường Cừ, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
  • Tel: 024 3699 2999
  •  pumpmanvietnam@gmail.com