Tất cả hàng nhập khẩu từ Nhật Bản.

Môi trường làm việc được cải thiện, an toàn, tránh nhiệt độ cao.

Kiểm soát trọng lượng chính xác.

Kiểm soát chính xác dòng mô hình liên quan đến quản lý hộp cát để xác nhận vị trí rót kim loại nóng.

Giảm chu trình sản xuất.

Tiêu thụ năng lượng thấp.

Giảm chi phí, giảm rò rỉ kim loại nóng và tỷ lệ lỗi.

Hiệu suất cao hơn, không gian nhỏ hơn, chu kỳ vận hành thử lắp đặt ngắn hơn.

Tiết kiệm nguyên liệu (chế phẩm).