logo

GRS-P STAR-P

Model Nguồn điện (w) Lưu lượng lớn nhất (l/min) Cột áp lớn nhất (m) ĐK Ống xả
GRS-P15/6 93/60/40 40/30/20 6/5/3 1″X1″
STAR-P15/6A 5-45 40 6 1″X1″

SẢN PHẨM LIÊN QUAN