logo

Máy bơm AUTOMATIC

    

 

Model Power Inlet/Outlet Max.

Suct

Max. Flow Q(m3/h) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8
kw hp ln m l/min Q(l/min)
ATQB60 0.37 0.5 9 1″x1″ 35 H(m) 35 22 16 8 2
ATET100 0.75 1 9 1″x1″ 50 40 36 32 26 20 16 8
ATJSW10M 0.75 1 9 1″x1″ 70 34 32 30 26 24 20 16 12 7
ATGJ800 0.8 1.1 9 1″x1″ 50 46 44 42 38 34 26 16 12.5 6
ATDP505A 1.1 1.5 30 1.25″x1″x1″ 150 36 35.5 34.5 34 32.8 32 31.5 31 30 29 28 26 22 18

SẢN PHẨM LIÊN QUAN