logo

Máy bơm DK20

Model Power Inlet/Outlet Max.Suct Max. Flow Q(m3/h) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
kw hp ln m l/min Q(l/min) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
1.5DK-20 0.75 1.0 1.5″x1.5″ 8 333 H(m) 17 16 15.5 14.5 13 10 9 4
2DK-20 1.1 1.5 2″x2″ 8 450 17 16.5 16 15 14 13 12 10 9 7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN