logo

Máy bơm GRS15- GRS25- GRS32

Model Nguồn điện (w) Lưu lượng lớn nhất (l/min) Cột áp lớn nhất (m) ĐK Ống xả
GRS15/4 88/60/40 50/35/23 4/3/2 1″X1″
GRS25/4 88/60/40 50/35/23 4/3/2 1.5″X1.5″
GRS32/4 88/60/40 50/35/23 4/3/2 2″X2″
GRS15/6 93/68/40 55/40/30 6/5/4 1″X1″
GRS25/6 93/68/40 55/40/30 6/5/4 1.5″X1.5″
GRS32/6 93/68/40 55/40/30 6/5/4 2″X2″
GRS25/8 100/70/40 40/25/20 8/5/4 1.5″X1.5″
GRS32/8 225/190/125 170/90/30 8/7/4 2″X2″
GRS-SS32/8 225/190/125 170/90/30 8/7/4 2″X2″

SẢN PHẨM LIÊN QUAN