logo

Máy bơm QBB/QB

        

 

Model Power Inlet/Outlet Max. Suct Max. Flow Q(m3/h) 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
kw hp ln m l/min Q(l/min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
QB50 0.22 0.3 1″x1″ 8 25 H(m) 20 17 15 10 5 2
QB60/QBB60 0.37 0.5 1″x1″ 8 35 35 27 25 18 14 11 5 2
QB70/QBB70 0.55 0.75 1″x1″ 8 45 48 44 40 37 31 20 16 13 2.5
QB80/QBB80 0.75 1.0 1″x1″ 8 45 53 45 44 37 27 20 16 13 4 2
QB90/QBB90 0.9 1.2 1″x1″ 8 42 75 60 58 41 35 30 22 18 12 2

SẢN PHẨM LIÊN QUAN