logo

Máy bơm 1DK/1.5DK

 

Model Power Inlet/Outlet Max.Suct Max. Flow Q(m3/h) 0 1 2 3 4 5 6
kw hp ln m l/min Q(l/min) 0 17 33 50 67 83 100
1DK-14 0.37 0.5 1″x1″ 8 83 H(m) 16 15 14 13 10 8
1DK-20 0.55 0.75 1″x1″ 8 100 20 17.5 17 16 14 11 9

SẢN PHẨM LIÊN QUAN