logo

Máy bơm TDP

   

Model Power Inlet/Outlet Max.

Suct

Max. Flow Q(m3/h)   0    1    2    3   4   5   6   7   8
kw hp ln m l/min Q(l/min)
TDP505A 1.1 1.5 30 1.25″x1″x1″ 150 H(m) 36 34.5 32.8 31.5 30 28 26 22 18
JDW/1A-2 0.75 1.0 25 1.25″x1″x1″ 130 25 24 23 22 21 20 16

SẢN PHẨM LIÊN QUAN