logo

Máy bơm TGP/TGPB/TGP-Z

 

Model Power Inlet/Outlet Max.Suct Max. Flow Q(m3/h) 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1
kw hp ln m l/min Q(l/min) 0 5 10 15 20 25 30 35
TGP125/TGPB125 0.37 0.5 1″x1″ 8 35 H(m) 35 27 25 18 14 11 5 2
2TGP125C/TGPB125C 0.37 0.5 1″x1″ 8 35
TGP125-L/TGPB125-L 0.37 0.5 1″x1″ 8 35
TGP125C-Z/TGPB125C-Z 0.37 0.5 1″x1″ 8 35

SẢN PHẨM LIÊN QUAN