logo

Máy bơm TNF/THF

     

Model Power Max.Flow Max.Head Max.Suct Inlet/Outlet
kw hp (l/min) (m) (m) (ln)
TNF120 1.5 2.0 900 13 7 3″x3″
TNF130 2.2 3.0 1000 13 7 3″x3″
TNF140 3.0 4.0 1200 18 7 4″x4″
TNF150 4.0 5.5 1800 18 7 4″x4″
TNF150 4.0 5.5 450 43 7 2″x2″
TNF200 5.5 7.5 450 50 7 2″x2″
TNF250 7.5 10 700 50 7 2″x2″
TNF300 11 15 700 70 7 2″x2″
TNF400 15 20 700 80 7 2″x2″
TNF500 18.5 25 900 90 7 2″x2″

SẢN PHẨM LIÊN QUAN